אישור שניתן בטעות אינו מבטל היטל השבחה

ועדת הערר נדרשה למקרה בו לאחר ביצוע עסקה במקרקעין ניתן למוכרי הנכס אישור עירייה להעברת זכויות ובו נכתב (בטעות) כי לא חל היטל השבחה בנכס.

הנכס נרשם על שם הקונה שהגיש בקשה להיתר בניה. עם הגשת הבקשה להיתר התגלתה הטעות והוועדה הוציאה דרישת תשלום למוכר הנכס.

העוררים (המוכרים) ערערו על עצם החבות בהיטל השבחה בטענה כי משניתן אישור עירייה לא ניתן לחייב בהיטל השבחה.

ועדת הערר קבעה כי מתן אישור עירייה אינו יכול לאיין את החוב ומשנתגלתה הטעות חובתה של העירייה היא לדרוש את החוב ואם הייתה נמנעת מכך הרי שהייתה נמצאת פועלת בניגוד לעיקרון השוויון.     

עוד קבעה ועדת הערר כי טענת העורר אינה על עצם קיומו של החוב במישור התכנוני פיסקלי אלא טענה של הסתמכות על אישור העירייה. ועדת הערר מכוח חוק התכנון והבניה אינה מוסמכת לדון בטענות מסוג טענת העורר הטוען לביטול החיוב. טענות מסוג זה עליהן להתברר במסגרת תביעה אזרחית בבית המשפט המוסמך.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים