היטל השבחה, נימוק - שמאי מכריע חייב לנמק את החלטתו

בית המשפט לעניינים מנהליים (ת"א) קבע נחרצות כי שמאי מכריע מהווה גוף "מעין שיפוטי" ומשכך הוא חייב לנמק את כל אותם העניינים שהביאוהו למסקנתו.

עניינינו על החלטת ועדת הערר לפיצויים ולהיטלי השבחה ברשות עו"ד כרמית פנטון אשר דחתה ערעור שהגישה המערערת על קביעת השמאית המכריעה, הגב' לבנה אשד, שקבעה כי אין לחייב את המשיבה בהיטל השבחה.

בית המשפט לעניינים מנהלים הדגיש כי בדר"כ הוא נוטה שלא להתערב בהחלטות גופים מקצועיים דוגמת ועדת ערר אלא רק במקרים בהם קיימת הצדקה ממשית לכך.

במקרה דנן העיר בית המשפט כי "בהיעדר הסבר לתוצאה אליה הגיעה השמאית כיצד נלמד מה הביא לתוצאה זו? שמא זו חלילה מקורה בהרהורי ליבה?"

עוד קבע בית המשפט כי שמאי מכריע הינו בעל תפקיד מעין שיפוטי. הוא בוחן את קביעות מומחי הצדדים ומוסיף את חוו"ד שלו וקביעתו מביאה לתוצאה שלרוב מכריעה את הסכסוך שבין הרשות לבעל הקרקע. מעבר לכך נתונה חוות דעתו לביקורת ועדת הערר ולאחריה ביקורת בית המשפט לעניינים מנהליים. בהיותה נתונה לביקורת כאמור על חוו"ד להיות מנומקת באופן שתתמוך מסקנותיה. חובת ההנמקה היא אחד מכללי הצדק הטבעי והינה מחייבת כל גוף שיפוטי ומעין שיפוטי.

מכיוון שהשמאית המכריעה לא נימקה את קביעתה אין מנוס מלהחזיר את ההליך לוועדת הערר שתמנה שמאי מכריעה אחר שיכין חוות דעת משל עצמו על פי כללי השמאות המקובלים.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים