היטל השבחה-מעמד שמאי מכריע

לוועדת ערר מחוזית- מחוז מרכז הוגש ערר כנגד שומה מכרעת של שמאי מכריע שניתנה בעקבות עסקת מכר של מגרש בייעוד מגורים בתחום המועצה האזורית דרום השרון.

מדובר בערר שהוגש ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דרום השרון  ביחס לכמה נושאים בשומה המייעצת .בעקבות הדיון שנערך בוועדת הערר התבקש השמאי לבחון את השומה ושומות מכריעות  נוספות לנכסים סמוכים לנכס הנשום ובהתאם לכך לערוך תיקונים  ו/או שינויים בשומה  שערך.

ההנחה העומדת בבסיס מינויו של שמאי מכריע או מייעץ היא שכישורי המקצועיים מובהקים יותר לחוות דעה בשאלות וסוגיות שמאיות שהונחו לפתחו לעומת וועדת הערר. מנגד יש לזכור כי וועדת הערר היא בית דין מנהלי שחבריו נהנים גם הם ממוחיות בתחום דיוניו. אומנם, לא בהכרח כי אחד מחברי הוועדה יהיה שמאי מקרקעין בהכשרתו, אולם כל חבריה בעלי ניסיון ומומחיות בתחום התכנון והבנייה. על כן חברי וועדת הערר כשירים לבקר את חוות דעתו של שמאי מכריע במסגרת ערר.

החלטת וועדת הערר:

מעמדו ל השמאי המכריע לאחר תיקון 84, כגורם מעין שיפוטי אשר ניחן במומחיות ובכישורים מקצועיים, נכתב ונדון רבות בפסיקות השונות, מפסיקות אלו נקבע כי אמת המידה להתערבות בקביעותיו ומסקנותיו של השמאי המכריע הינה פועל יוצא של מאפיינים אלו וכי ככלל, התערבותה של ועדת הערר בחוות הדעת תוגבל למקרים בהם נפלה טעות מהותית או דופי חמור.

וועדת הערר דחתה את הערר ומאשרת את חוות דעתו של השמאי המכריע .

ערר מס' 8087/13 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דרום השרון נ' כהן מינה, ורד שפיגל, כהן זוהר.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים