היטל השבחה-שמאי מכריע או ועדת ערר ? הפחתת היטל השבחה

עם קבלת שומת היטל השבחה עומדות לנשום שלוש אפשרויות: תשלום הדרישה כמות שהיא, פניה לשמאי מכריע לערעור על גובה החיוב או פנייה לוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה על עצם החבות ו/או על גובה.

 

שמאי מכריע או ועדת ערר?

בחוק נקבע כי מיום קבלת שומת היטל ההשבחה עומדים לרשות הנשום הזמן הקבוע בחוק לבחירת הליך הערעור הרצוי וזאת בהתאם לאופי הערעור שברצונו להגיש.

אם במועד הקובע לחיוב לא היה מקום לחייב את הנשום, לדעתו בהיטל ההשבחה כלל, תהא הסיבה אשר תהא, ו/או על גובה החיוב עליו לפנות במועד הקצוב בחוק, באמצעות עו"ד ושמאי מקרקעין, לוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה המחוזית בהשגה על החיוב לכשעצמו ועל גובהו.

אם בבדיקות שנערכו ע"י שמאי מקרקעין מוסמך מטעם הנשום נמצא כי דרישת התשלום של הועדה המקומית גבוהה מהערכתו והנשום חולק רק על גובה החיוב עליו לפנות למועצת שמאי המקרקעין בבקשה למינוי שמאי מכריע אשר יכריע בסוגית גובה היטל ההשבחה.

 

לאחרונה התקבלה החלטה ע"י עו"ד כרמית פנטון - יו"ר ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז מרכז (ערר 8046/13 רפאל מיכאלי ואח' נ' הועדה המקומית לתו"ב לוד. מיום 26.2.14) אשר חידדה את הנושא וקבעה כי בכל מקום בו בחר הנשום במועדים הקבועים בחוק לבחור בהליך אחד (גובה החבות בערר האמור לעיל) אין הוא יכול לאחר המועד לשנות דעתו ולטעון להליך השני (עצם החבות בערר האמור לעיל).ובמקרה דנן על עצם החבות היה על הנשום לפנות לוועדת הערר.

על כן, בחירת שמאי מקרקעין בעל ותק וניסיון עתיר שנים, כדוגמת משרד השמאים אחיקם ביתן ושות' בע"מ, יעזור לך הנשום לבחור בהליך הערעור הראוי אשר יחסוך בסופו של דבר הוצאות רבות.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים