היטל השבחה- התיישנות לדרישה לתשלום היטל השבחה

לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה- מחוז צפון  הוגש ערר לעניין מועד תחילת מרוץ ההתיישנות של דרישת תשלום היטל השבחה והאם רשאית הוועדה המקומית בדרישת היטל שלא נדרש בעבר לאחר לתקופת ההתיישנות.

מדובר בערר שהגישו בעלי זכויות בנכס אשר נדרשו בתשלום היטל השבחה בעת חידוש בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בטאבו בשנת 2014 . בשנת 2006 הונפק מכתב אישור לרישום העסקה בטאבו ע"י מהנדס הוועדה המקומית וממנו עולה כי אין כל חיוב היטל השבחה.

 מהנדס הוועדה טען בתגובה כי על אף האישור שהונפק על ידה בשנת 2006 הרי שבסמכותה לתקן טעות שנבעה מהיסח דעת וכן כי יש לקבוע את תחילת תקופת ההתיישנות מאז גילוי הטעות.

 החלטת וועדת הערר:

 כל עוד לא מודיע הנישום על פעולת מימוש  לא יכולה הוועדה המקומית לדעת על קיום הליך מימוש שכזה וכפועל יוצא אינה יכולה לבוא בדרישת תשלום היטל ההשבחה.

 מרוץ ההתיישנות מתחיל לכל המאוחר במועד קבלת אישור הוועדה המקומית לרישום העסקה בטאבו הואיל וממועד זה ועד דרישת תשלום היטל ההשבחה חלפו למעלה מ- 7 שנים במקרה דנן הרי שהחוב התיישן לפי סעיף 8- התיישנות שלא מדעת, לחוק ההתיישנות תשי"ח- 1958.

לפיכך החליטה וועדת הערר כי במקרה דנן לא ניתן לדרוש היטל השבחה  בשל מימוש הזכויות נשוא ערר זה מטעמי התיישנות.

ערר 8146/14- שושי מוסטפא נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים