היטל השבחה- ערר טרם זמנו

בפני וועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז ירושלים הוגש ערר העוסק בבקשת פטור מהיטל השבחה בפנייה ישרה לוועדת הערר ללא הגשת בקשה לפטור תחילה לוועדה המקומית.

העוררת הינה עמותת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס אשר לא פנתה לוועדה המקומית בבקשה לפטור מהיטל השבחה (בהתאם לסעיף 19 (ב) (4) לתוספת השלישית לחוק) טרם פנייתה לוועדת הערר.

בערר זה חלה התייחסות לפרשת יוספיאן אשר ממנה עולה כי על מבקש הפטור לפנות לוועדה המקומית בבקשה לפטור תוך 45 יום מיום קבלת השומה, לאחר מכן וככל שהוועדה המקומית תדחה את בקשת הפטור, יוכל החייב בהיטל ההשבחה לערור על החלטה זו תוך 45 יום מיום המצאת החלטת הוועדה המקומית.

החלטת הוועדה:

אם וכאשר טרם התקבלה  החלטה של הוועדה המקומית בהתייחס לשאלה האם בעלי הקרקע- כולם או חלקם- זכאים לפטור מתשלום ההיטל לאור הנסיבות הספציפיות שלהם, מכאן שלא ניתנה עדיין כל החלטה שיש מקום לערור עליה.

וועדה הערר החליטה למחוק את הערר כיוון שהנ"ל הוגש טרם זמנו וכי טרם נוצרה זכות לערער על החלטת הוועדה המקומית.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים