היטל השבחה לתחנת דלק - דו שלבי

היטל השבחה

בית המשפט לעניינים מנהליים פסק כי במקרה של אישור זכויות מותנות יש לערוך את תחשיב ההשבחה עפ"י עקרונות ההשבחה הדו שלבית כפי שנקבעו בפסק דין אליק רון (3002/12)

במקרה דנן בית המשפט לעניינים מנהליים נדרש לשאלה מהו המועד הקובע לחיוב בהיטל השבחה ביחס לתכנית מפורטת מיום 12.6.2012 להקמת תחנת תדלוק. התכנית המפורטת הוכנה מכוח תכנית המתאר הארצית תמ"א 18/4 שפורסמה ביום 9.7.2006 ואפשרה "עקרונית" הקמת תחנות תדלוק במגרשים ביעוד תעשייה ובכפוף להכנת תכנית מפורטת. בנוסף הוקנה לוועדה המקומית שיקול דעת לעניין אישור תכנית מפורטת כאמור.  

בעלי הקרקע טענו כי המועד הקובע הינו יום אישור תמ"א 18/4 קרי יוני 2006 ולעומתה הוועדה המקומית טענה כי המועד הקובע לחיוב הינו יום אישור התכנית המפורטת – 12.6.12. השמאי המכריע וועדת הערר שנדרשו לסוגיה הסכימו עם עמדת בעלי הקרקע תוך הסתייגות כי סוגיה דומה מונחת לפתחו של בית המשפט העליון אך טרם ניתן פסק דין בנושא.

משניתנה החלטה בעניין אליק רון ע"י בית המשפט העליון קבע בית המשפט לעניינים מנהליים את החלטתו בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון.

במקרה של זכויות מותנות: "...השבחה הנובעת מאישור התכנית הכוללת את הזכויות המותנות וזהו אירוע המס". כלומר במקרה דנן יש לערוך שומה דו שלבית אשר חלקה הראשון יתייחס להשבחה במגבלת הזכויות המותנות כפי שנקבע בתמ"א 18/4 שפורסמה בתאריך 9.7.2006.

השלב השני של השומה יתייחס למועד אישור התכנית המפורטת להקמת תחנת תדלוק והיתר הבניה דהיינו 12.6.2012.         

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים