היטל השבחה מול לוחות איזון

בתכניות רבות נכלל הליך איחוד וחלוקה ללא הסכמה המלווה בלוחות איזון.

לוח האיזון אמור לכלול שווי המקרקעין במצב קודם ובמצב חדש לפי התכנית החדשה.

האם שני ערכים אלה יכולים להוות בסיס לחישוב היטל ההשבחה שעורך שמאי מכריע?

 

ועד ערר מחוז מרכז (ערר 8127/77) קבעה כי השמאי המכריע אינו מחויב לשווי המופיע בלוחות האיזון.

לדעת הועדה לוח האיזון אמור להוות חלק מכלול החומר שבפניו.

מאחר ולוחות האיזון כוללים את שני הערכים הדרושים לחישוב היטל ההשבחה (שווי קודם ושווי חדש)

הרי הם משמשים כ"סמן ימני" לבעלי הקרקע ולרוכשים פוטנציאלים מה עשוי להיות גובה היטל ההשבחה.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים