היטל השבחה - אישר הקלה הטעונה אישור

בפני בית המשפט המחוזי מחוז תל אביב נדון ערעור מנהלי אשר  עוסק בין היתר בסוגיית הטלת היטל השבחה על בנייה הטעונה אישור הקלה.

מדובר בערעור של בעלי זכויות במסגרת תכנית מתאר הר/1485 לבניית קומת קרקע מסחרית בשטח של 50% משטח החלקה, קווי הבניין שנקבעו בתוכנית אינם מאפשרים ניצול מלא של השטח המותר בקומת הקרקע אלא שטח קטן יותר.

הנושא הובא לדיון אצל שמאי מכריע  אשר פסק להשבחה בגין מלוא זכויות התכנית ובגין הזכויות הטעונות הקלה נתן הפחתה של 10%.

הנושא הועבר לדיון לפני וועדת ערר אשר גם היא טענה להשבחה ודחתה את הערעור.

כאמור הופיעו העוררים בפני בית משפט מחוזי מחוז תל אביב אשר פסק כי:

א. הדרך הנכונה לחייב את החייב בתשלום היטל השבחה בשלב הראשון בהיטל עפ"י אפשרות בנייה מרבית ללא צורך בהקלה ובשלב השני ככל שתתבקש ותינתן הקלה- בהיטל השבחה בגין השטח נושא ההקלה.

ב. לא ניתן היה לחייב את המערערים בתשלום היטל השבחה בגין מלוא זכויות התוכנית בקומת הקרקע מכיוון שלא ביקשו הקלה והזכויות עפ"י התכנית לא יכולות להתממש במלואם ללא קבלת הקלה, עוד טוען השופט כי חיוב בהיטל השבחה עבור ההקלה ייגבה בעת מתן ההקלה.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים