היטל השבחה - הכללת רכיב המע"מ בהיטל

היטל השבחה

ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה מחוז ירושלים קבעה כי הכלל הוא שיש להכיל את רכיב המע"מ בשווי המקרקעין, למעט במקרה של שוק עוסקים בלבד.

העוררים (בעלי המקרקעין) טענו כי בחישוב היטל השבחה יש להפחית את רכיב המע"מ וזאת בהתאם לתקן 11א שפורסם ע"י מועצת שמאי המקרקעין. ועדת הערר קבעה לאור הלכת קופת תגמולים* כי הכלל הוא שיש להביא בחשבון מע"מ כאשר קובעים את שווי המקרקעין במצב הקודם ובמצב החדש. בנוסף נקבע כי חריג לכך אפשרי, בהתאם להלכה הקיימת, רק במקום בו יוכח כי השוק הינו שוק של עוסקים בלבד.

עוד קבע בית המשפט כי הלכת קופת תגמולים שנקבעה ע"י בית המשפט המחוזי הינה הלכה מושרשת ויש לנהוג זהירות בסטייה מהלכה זו ומובן כי אין בתקן 11א כדי לגבור על הלכה פסוקה.

 במקרה נשוא הערר קבעה הוועדה כי משלא מתקיים החריג קרי שוק של עוסקים בלבד (העורר הינו מייצג קבוצת רכישה למגורים) אין לסטות מהאמור בהלכת קופת תגמולים ויש להכליל את רכיב המע"מ בשווי המקרקעין בתחשיב היטל ההשבחה.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים