היטל השבחה - חישוב שטח לפטור לפי סעיף 19 (ג) (1)

ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה במחוז ירושלים דנה ופסקה באשר ל-3 סוגיות הקשורות בפטור מהיטל השבחה מכוח סעיף 19 (ג) (1).

להלן תמצית ההחלטה:

א.          שטח מרפסות פתוחות: השטח של 140 מ"ר מתייחס לשטח מקורה ואין נפקא מינה אם מדובר בשטח עיקרי או שרות. על כן אין לכלול בשטח הכולל של דירת המגורים את שטח המרפסות הפתוחות.

ב.           שטח מרפסת גג: ניתן לראות במרפסת גג עד שטח של 14 מ"ר כחלק מדירת מגורים, בעוד יתר השטח אינו פטור מתשלום היטל השבחה לפי סעיף 19 (ג).

ג.            שטח ממ"ד כחלק משטח הפטור מהיטל השבחה: "... כאשר בשטח דירת המגורים קיים ממ"ד, אין אפשרות לעשות שימוש בצרוף של הוראות הפטור השונות על מנת להגדיל את שטח ההרחבה של דירת המגורים הפטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19 (ג) מעבר לשטח כולל של 140 מ"ר. פרשנות מעין זו תביא הלכה למעשה להגדלת שטח הדירה הפטור לפי סעיף 19 (ג) (1) ל- 152 מ"ר, גם כאשר אין כל צורך לעודד בניית מרחב מוגן. לא הייתה זאת כוונת המחוקק".

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים