השבחה לדירות "סנדוויץ" ? בניה בחלל הגג או בניה בגג

העורר טען להגנתו כי דירתו הינה דירת "סנדוויץ" ומשכזו אינה נהנית מהזכויות שנתנו התוכניות הללו ולכן אין לחייבו בגין היטל השבחה.

ועדת הערר קיבלה את טענת העורר וקבעה כי "במקרה שלפנינו כלל לא הייתה השבחה ואם כלל הייתה – הרי שמדובר בהשבחה זניחה בנסיבות העניין. ספק בעינינו אם היה מקום לשלוח מלכתחילה דרישת היטל השבחה בגין שלוש "תכניות הגגות", לדירה שאיננה בקומה העליונה".

נושא זה צריך שיבחן בהתאם לשתי בחינות מצטברות אשר התשובה על כל אחת מהן תביא למסקנה מי יחויב בהיטל ההשבחה ואלו הן:

1. האם הגג מוצמד לדירות הגג? (האם הגג הינו רכוש משותף או צמוד לדירות העליונות?)

2. האם זכויות הבניה צמודות לדירות הגג? (האם קיים תקנון או הסכם כלשהו בין דיירי הבניין?)

התפלגות התשובות תוצגנה להלן בטבלה:

           הצמדת גג


זכויות בניה

יש

אין

יש

דירות הגג ישלמו את מלוא גובה ההשבחה

דירות הגג – 50%*

כל הדירות בבניין – 50%*

אין

כל הדירות בבניין – 50%*

דירות הגג – 50%*

כל הדירות בבניין מתחלקות במלוא גובה ההשבחה

 

* האמור מתקבל מ"תורת המשחקים". ניצול הזכויות במצב הקודם לכ"א בעלי הדירות הוא אפס. רק בהקמת קואליציה של כל הבעלים אפשר להגיע לניצול הזכויות.

 

 

לעיון בהחלטה המלאה ראה: ערר 85146/10: יצחק יונאניה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון. אשר ניתנה ביום 28.5.2013 ע"י יו"ר ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז תל אביב- עו"ד כרמית פנטון.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים