חיוב בהיטל השבחה מכוח תכניות מתאר ארציות

 

תמ"א 36א' – תקשורת מתקנים טכניים, שמטרתה לקבוע הנחיות להקמת מתקני שידור קטנים וזעירים באופן שיתאפשר כיסוי לשידור ולקליטה של תקשורת אלחוטית בכל שטח המדינה.

תמ"א 18 (על תיקוניה) – תכנית מתאר ארצית לתחנות דלק, שמטרתה לקבוע קריטריונים להקמת תחנות תדלוק במרחב העירוני והבין-עירוני.

תמ"א 10/ד/10 - מתקנים פוטו וולטאיים, שמטרתה לקבוע הנחיות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים על מנת לעודד את השימוש בהם לניצול אנרגיית השמש לצורך יצור חשמל.

 

ועדת הערר הכריעה ופסקה כדלהלן:

"... במקרה המיוחד של תמ"א 36א', אכן מקובלת עלינו עמדת ועדת הערר במחוז תל אביב כי התכנית מתגבשת רק בעת מתן היתר בניה ולמעשה טרם הוצא היתר אין משמעות לתכנית לגבי כל מגרש ומגרש, ונצטט:

"עם זאת לדעתנו, במועד  הוצאת היתר בנייה מכח התמ"א מתגבשת התוכנית באותו מקום בו הוצא היתר הבנייה. באנלוגיה לדיני החברות, כמו  "שיעבוד צף",  התמ"א "מרחפת"  מעל כל שטח מדינת ישראל, ובשעה בה ניתן  היתר בנייה מכוח  התמ"א  מתגבשת  התמ"א באותו מקום בו ניתן להציב את המתקן הסלולארי." (הדגשה במקור – ג.ה.)

ודוק. תמ"א 18 או תמ"א 10 אינן "מרחפות" מעל כל שטח מדינת ישראל, אלא הן חלות בייעודים ספציפיים ובמגרשים ספציפיים אשר להם תכנית מפורטת מסוימת, ומכאן ההבדל לעניין גביית היטל ההשבחה בין תמ"א 18, תמ"א 10 לבין תמ"א 36א'...."

 

 

לעיון בהחלטה המלאה ראה: ערר 86046/12: מר אברהם יצחק מכנס נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר טוביה. אשר ניתנה ביום 22.4.2013 ע"י יו"ר ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז דרום- עו"ד גלעד הס.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים