הלכת פמיני (בר"ע 4217/04 )

הלכת פמיני שינתה את ההלכה הנוהגת עד לאותו היום (חישוב בשיטת המקפצה) וקבעה שבמקרה של רצף תוכניות משביחות, יש להעדיף את "שיטת המדרגות" כשיטת החישוב הראויה.

כלומר, יש לבצע את חישוב ההשבחה באמצעות הפרדה תחשיבית לכל תכנית משביחה וזאת בהתאם לרמת מחירים ששררה בעת אישור התכנית

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים