פס"ד מועש - רע"א 384/99

 

שינוי 2 לתמ"א 18 קבע: במקום שבתכנית מקומית ייעדו מקרקעין לתעשיה , משרדים מסחר, מרכז תחבורה, יהיו גם תחנות דלק. עוד נאמר כי במקום שהתכנית המקומית כוללת תכנית מפורטת תותר הקמת תחנת תדלוק.

בעקבות שינוי התמ"א המבקשת הגישה בקשה להיתר לבניית תחנת תדלוק . רשות הרישוי אישרה את הבקשה וחייבה את המבקשת בהיטל השבחה.

המבקשת טענה כי ההיטל חל רק על השבחה שבאה עקב אישור תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת ואינו חל על השבחה שבאה עקב אישור תכנית מתאר ארצית .

בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון פסקו כי תכנית המתאר הארצית הרחיבה את דרכי השימוש המותרות ע"פ התכנית המקומית והרחיבה את זכויות הניצול המותרות בקרקע. עלית שווי המקרקעין באה מחמת :"הרחבתן של זכויות הניצול במקרקעין או בדרך אחרת".

הערעור נדחה והמבקשת חוייבה בתשלום היטל השבחה.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים