פס"ד סמפלסט - חיוב היטל השבחה בגין החלטת ועדה

 

המבקשת חוייבה בתשלום היטל השבחה בגין החלטת הועדה המקומית (מתוקף סמכותה ע"פ סע' 13 (ב) לתקנות התכנון והבניה חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) על תוספת בניה למטרות משניות שאינן כלולות באחוזי הבניה הקיימים.

המבקשת טענה בין היתר כי הרחבת זכויות בניה ע"פ תקנה 13 (ב) אינה יכולה להביא לחיוב בהיטל השבחה.

בית המשפט דחה את הערעור וקבע החלטת הועדה המקומית הביאה להרחבת זכויות ניצול במקרקעין שנקבעו בתכנית המקורית, ומכאן – להשבחת המקרקעין.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים