פס"ד צרי לאה רע"א 7417/01- פטור מהיטל השבחה

בנושא פטור מהיטל השבחה על דירות עד 120 מ"ר המשמשות את בעל המקרקעין או את קרוביו -  ביה"מש קבע כי הפטור יינתן רק להרחבה של דירה קיימת ולא לבניה חדשה.

בי"המש קבע גם כי "יחיד או קרובו", הכוונה לדירה אחת, לו או לקרובו. לא ניתן לקבל פטור על יותר מדירה אחת. הפטור יחול גם במקרה בו נהרסה דירה ונבנתה אחרת במקומה.

 

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים