היטל השבחה לתכנית כוללנית ? פרשנות יועמ"ש הממשלה
06.11.2018
כידוע תיקון 126 יצר בלבול מוחלט באשר למעמדה של תכנית מתאר כוללנית לנושא היטל ההשבחה. בכתבה קודמת שלי ("החתול של שרדינגר...
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה - תמא 38 נגד תכנית הרבעים תל אביב
06.11.2018
אין זה סוד שהוועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב לפחות בנושאי היטל השבחה יצרה, יוצרת ותיצור כמעט את כל המצבים האפשריים. כעת הכריזה עריית תל אביב מלחמת חורמה על תמ"א/38 על כל תיקוניה כאשר העלתה דרישות בלתי סבירות ממממשיי זכויות בתכניות הרבעים (רוב...
למאמר המלא >>
 
 
החתול של שרדינגר והיטל השבחה לתכנית מתאר כוללנית
29.10.2018
החתול המסכן בניסוי של שרדינגר מוכנס לקופסה אטומה עם כמוסת רעל שתתפרק רק אם אטום בודד שהוכנס גם הוא לתיבה יתפרק וזאת בהסתברות של 50% .עד שלא פותחים את הקופסא לא יודעים אם החתול חי או מת ולכן החתול נמצא במצב פרדוקסלי של "חצי חי וחצי מת"....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה-מעמד שמאי מכריע
04.02.2016
לוועדת ערר מחוזית- מחוז מרכז הוגש ערר כנגד שומה מכרעת של שמאי מכריע שניתנה בעקבות עסקת מכר של מגרש בייעוד מגורים בתחום המועצה האזורית דרום השרון....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה- התיישנות לדרישה לתשלום היטל השבחה
17.01.2016
לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה- מחוז צפון  הוגש ערר לעניין מועד תחילת מרוץ ההתיישנות של דרישת תשלום היטל השבחה והאם רשאית הוועדה המקומית בדרישת היטל שלא נדרש בעבר לאחר לתקופת ההתיישנות....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה- ערר טרם זמנו
30.11.2015
בפני וועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז ירושלים הוגש ערר העוסק בבקשת פטור מהיטל השבחה בפנייה ישרה לוועדת הערר ללא הגשת בקשה לפטור תחילה לוועדה המקומית....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה - פטור גורף לדירות עד 140 מ"ר - הכאוס בדרך
29.11.2015
אדם שיעמוד בתנאי סעיף 19 (ג') (1) כאמור יקבל דחייה ולאחר מכן פטור מהיטל השבחה לדירה של עד 140 מ"ר....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה לשימוש חורג מהיתר - תכנית ע/1 , ת"א
07.09.2015
שינויי שימוש ממחסנים למשרדים לבעלי מקצועות חופשיים, הוא בסיס שני עררים כנגד החלטת הועדה המקומית מיום 7.5.14 ....
למאמר המלא >>
 
 
שווי מקרקעין - האם כולל מע"מ?
30.08.2015
אחת השאלות המעניינות העולות בהקשר להערכת שווים של מקרקעין בכלל ובהקשר לחישוב ההשבחה לעניין היטל השבחה בפרט הינה השאלה האם יש לכלול את מס ערך המוסף בשווי המקרקעין ....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה - חישוב שטח לפטור לפי סעיף 19 (ג) (1)
16.08.2015
ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה במחוז ירושלים דנה ופסקה באשר ל-3 סוגיות הקשורות בפטור מהיטל השבחה מכוח סעיף 19 (ג) (1). ...
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה במימוש חלקי של זכויות
02.08.2015
כיצד יחושב היטל השבחה, כאשר מימוש הזכויות במקרקעין הוא חלקי ? ...
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה - פטורים
02.08.2015
אם שווי נכס עלה כתוצאה מאישור תכנית/ מתן הקלה/ התרת שימוש חורג, חלה חבות בהיטל השבחה....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה- האם תקן 22 מהווה בה בעת גם מלכוד 22 ?
16.07.2015
תקן 22 של מועצת שמאי המקרקעין נועד כך טוענים מחבריו להגן על רוכשי קרקע עם ציפיות לשינוי יעוד לבניה עתידית. השאלה היא האם באמת יגן התקן על רוכשי קרקע זו או שבבוא היום שומות לפי תקן זה יפגעו בהם בעת ההפשרה....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה- מועדי תשלום
13.05.2015
ועדת הערר סירבה לפטור עורר מריבית פיגורים חריגה לתקופה של 23 שנים בגין חוב בהיטל השבחה....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה, נימוק - שמאי מכריע חייב לנמק את החלטתו
23.02.2015
בית המשפט לעניינים מנהליים (ת"א) קבע נחרצות כי שמאי מכריע מהווה גוף "מעין שיפוטי" ומשכך הוא חייב לנמק את כל אותם העניינים שהביאוהו למסקנתו....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה - הכללת רכיב המע"מ בהיטל
02.02.2015
הכלל הוא שיש להכיל את רכיב המע"מ בשווי המקרקעין, למעט במקרה של שוק עוסקים בלבד....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה - אירוע מחולל
02.02.2015
בית המשפט העליון, בהרכב של שלושה שופטים, דן בסוגיית המועד שבו ניתן לומר שמקרקעין הושבחו במקרים שבתכנית מתאר ניתנות הן זכויות בלתי מותנות (זכויות מוקנות) והן זכויות אשר ניצולן יתאפשר לצד קיום תנאים מסוימים....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה לתחנת דלק - דו שלבי
02.02.2015
בית המשפט לעניינים מנהליים פסק כי במקרה של אישור זכויות מותנות יש לערוך את תחשיב ההשבחה עפ"י עקרונות ההשבחה הדו שלבית כפי שנקבעו בפסק דין אליק רון (3002/12)...
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה - קיזוז עלויות שלא בתכנית
02.02.2015
היטל השבחה בית המשפט העליון פסק כי אין לקזז סכומים, שאינם חלק מהתכנית, שאותם התחייבו בעלי המקרקעין לשלם מסכום ההשבחה...
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה - אישר הקלה הטעונה אישור
02.02.2015
בפני בית המשפט המחוזי מחוז תל אביב נדון ערעור מנהלי אשר  עוסק בין היתר בסוגיית הטלת היטל השבחה על בנייה הטעונה אישור הקלה....
למאמר המלא >>
 
 
אישור שניתן בטעות אינו מבטל היטל השבחה
02.12.2014
ועדת ערר – הנפקת אישור עירייה להעברה בטאבו אינה מעידה בהכרח על היעדר חוב בגין היטל השבחה ואינה מפקיעה את עצם קיומו....
למאמר המלא >>
 
 
נטרול ציפיות לאישור הקלה
20.08.2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קבע כי בעת חישוב היטל השבחה להקלה יש לנטרל מהשווי במצב הקודם את ציפיות השוק לאישור ההקלה....
למאמר המלא >>
 
 
שימוש חורג כשימוש ביניים
19.08.2014
בית המשפט המחוזי ולאחר מכן בית המשפט העליון קבע כי שימוש ביניים כחניון חייב בהיטל השבחה אף במקרה בו שווי המקרקעין בשימוש המיטבי גבוה יותר. ...
למאמר המלא >>
 
 
התיישנות - היטל שבחה
21.07.2014
החייב בהיטל ההשבחה הוא מי שהיה בעל המקרקעין ביום אישור התכנית. טוב יעשה קונה זכות במקרקעין, בחוזה בו בעל המקרקעין לקח על עצמו תשלום היטל ההשבחה, אם ידווח על העסקה כדי ליידע הועדה המקומית לעניין שומת היטל ההשבחה....
למאמר המלא >>
 
 
הפחתת היטל השבחה בתל אביב
01.07.2014
  הועדה המקומית לתו"ב תל-אביב דרשה היטל השבחה עבור תכנית השימור (תא/2650/ב) ביחס לחלקים שנמכרו בבית אל-על בתל אביב. השמאי המכריע שמונה להכריע בגובה היטל ההשבחה פסק כי לא נוצרה השבחה, אלא חלה ירידת ערך במקרקעין עקב אישור תכנית השימור.  ...
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה מול לוחות איזון
24.06.2014
האם לוחות איזון לצורך איחוד וחלוקה חדשה במקרקעין יכול להוות בסיס לחישוב היטל השבחה ?! ...
למאמר המלא >>
 
 
רפורמת הפרגולות - הפרק הכלכלי לענין מועד החיוב - צודק
26.05.2014
בסיסו הרעיוני של היטל ההשבחה אינו מס. היטל ההשבחה נועד לחלק את ההתעשרות של בעל המקרקעין עם הציבור עקב הליך תכנוני משביח (תכנית בניין עיר או שימוש חורג או הקלה)....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה-שמאי מכריע או ועדת ערר ? הפחתת היטל השבחה
10.04.2014
קיבלת שומת היטל השבחה ?! סכום הדרישה אינו סוף פסוק... עשה לך כלל: פנה לשמאי מקרקעין מוסמך לבירור כדאיות הגשת ערעור. ...
למאמר המלא >>
 
 
הפחתת היטל השבחה - שמאי מכריע או ועדת ערר
15.01.2014
בעבר ניתן היה לפנות לוועדה המקומית במטרה  להגיע ל"שומה מוסכמת" .לאחר תיקון 84 אסור לוועדה המקומית להגיע לשומה מוסכמת...
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה, הפחתה
05.01.2014
החל מ-1.5.2009 לא ניתן להגיע להסכמה על גובה היטל ההשבחה. קביעת גובה היטל ההשבחה נמסרה לשמאי מכריע....
למאמר המלא >>
 
 
פטור מהיטל השבחה
05.12.2013
הפטור ינתן לחלקת רישום אחת פעם אחת ולדירה אחת....
למאמר המלא >>
 
 
אפשרויות הענקת פטור מהיטל השבחה בהתאם לסעיף 19(ג)(1)
05.12.2013
בנוסח החקיקה הקיים, אין מקום להביא בתחשיב הפטור זכויות של התא המשפחתי מחוץ למקרקעין אשר בגינן מתבקש ההיתר....
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה ללא שווי חדש
27.11.2013
לצורך שומת היטל ההשבחה זקוק עורך התחשיב לשני ערכים : שווי חדש ושווי קודם.  ...
למאמר המלא >>
 
 
חיוב בהיטל השבחה מכוח תכניות מתאר ארציות
13.06.2013
ועדת הערר המחוזית דנה במחלוקת שנתגלתה בין הועדה המקומית "באר טוביה" לבין נישום בנוגע לדרישת תשלום היטל השבחה בגין תוכניות מתאר ארציות: תמ"א36א', תמ"א4/18 ותמ"א10/ד/10....
למאמר המלא >>
 
 
השבחה לדירות "סנדוויץ" ? בניה בחלל הגג או בניה בגג
11.06.2013
במסגרת הליך של היטל השבחה נדרש בעליה של דירת מגורים אמצעית בבניין לשלם היטל השבחה וזאת בגין אישור תכניות אשר העניקו זכות להקמת חדרי יציאה לגג מהדירות בקומות העליונות....
למאמר המלא >>
 
 
פרדוקס היטל השבחה לשימוש חורג מהיתר
28.05.2013
החלטת ועדת ערר (י-ם) 404/12 יוצרת מושג חדש בתחום היטלי ההשבחה "אקט נורמטיבי של זמינות". להלן תמצית החלטת ועדת הערר.......
למאמר המלא >>
 
 
המסגרת הנורמטיבית להיטל השבחה
28.05.2013
פרק המסגרת הנורמטיבית מובא בשלמותו לאור העניין הרב הקיים לנושא.......
למאמר המלא >>
 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים