הפקעה - בחירת הדרך ע"י הרשות
06.09.2015
עיקרו של הערעור המנהלי שלפנינו, עת"מ 58828-03-14 עוסק בסוגיה, כיצד יש לבצע את ההפקעה, בדרך של הפקעה, או איחוד וחלוקה.  ...
למאמר המלא >>
 
 
מעמדה של תכנית בינוי
16.07.2015
כוחה של תכנית בינוי המצורפת לתכנית מתאר או לתכנית מפורטת ואושרה ביחד, יש לה מעמד משפטי כמו לאותה תכנית מתאר/מפורטת....
למאמר המלא >>
 
 
הצמדת רכוש משותף, בבית משותף, טרם רישומו
16.07.2015
מרבית הדירות שנמכרות בישראל על ידי "מוכר קבלן", נרכשות בבניין שטרם נרשם במועד המכר כבית משותף, זאת ועוד חלק נכבד של הדירות נמכרות "על הנייר" או כאשר הבניין נמצא בשלבי בנייה שונים....
למאמר המלא >>
 
 
שמאי מקרקעין - פסילת עד מומחה
16.07.2015
כדי לאמוד את היקף הזכויות כאמור, פנה בית המשפט לשמאי מטעמו, אשר נתבקש להכין חוות דעת מומחה לעניין גובה הפיצויים בעבור המחוברים....
למאמר המלא >>
 
 
ירידת ערך מקרקעין
12.05.2014
ירידת ערך – תביעה לפיצויים   לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה מקרקעין שנפגעו על ידי תכנית שלא בדרך הפקעה רשאי בעל המקרקעין לתבוע מהועדה המקומית את גובה ירידת הערך. תשלום ירידת הערך בשל הפגיעה במקרקעין מותנית בהו...
למאמר המלא >>
 
 
פגיעה במקרקעין ? ירידת ערך
01.05.2014
פגיעה במקרקעין – ירידת ערך   במקרה של שינוי יעוד קרקע למטרת הפקעה יהיה תשלום הפיצוי בשני שלבים. בשלב הראשון תשלום הפיצוי יהיה הפרש שווי הקרקע מיעודה ערב התכנית הפוגעת ולאחר התכנית הפוגעת. פיצוי זה מהווה את יריד...
למאמר המלא >>
 
 
דגשים באיחוד וחלוקה מחדש ? חלוקה חדשה
28.02.2014
כאשר מכינים תכנית איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים יש לעמוד בשני תנאים בסיסיים...
למאמר המלא >>
 
 
בין היטל השבחה למס שבח
15.01.2014
היטל השבחה מהווה השתתפות הציבור בהתעשרות חד פעמית של בעל/חוכר מקרקעין עקב הליך תכנוני (אישור תכנית בנין עיר, הקלה או שימוש חורג).מס שבח לעומת זאת מתייחס להתעשרות  במקרקעין לאורך חיי אחזקת נכס מקרקעין בידי בעליו....
למאמר המלא >>
 
 
תכנית תא/5000 - השפעתה על הערכת שווי מקרקעין בתל אביב
13.01.2014
לתכנית תא/5000 הוראות רבות ומגוונות הנוגעות לכלל חלקי העיר ומהווה למעשה את חזון העיר......
למאמר המלא >>
 
 
שומת תחנות דלק - תפקידו של שמאי מקרקעין
07.01.2014
תחנת דלק היא למעשה "עסק חי" בו תרומת מרכיב הקרקע (מיקום, מיקום, מיקום) בתפוקת העסק (הכנסות) הינה דומיננטית ביותר. ...
למאמר המלא >>
 
 
איחוד וחלוקה - חלוקה מחדש
07.01.2014
כאשר קיימת תכנית ישנה או שלא קיימת כלל תכנית לבניה ומבקשים לשפר חלוקת הקרקע יש לערוך תכנית איחוד וחלוקה....
למאמר המלא >>
 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים