איחוד וחלוקה - חלוקה מחדש

כאשר קיימת תכנית ישנה או שלא קיימת כלל תכנית לבניה ומבקשים לשפר חלוקת הקרקע יש לערוך תכנית איחוד וחלוקה.

התכנית יכולה להיות בהסכמת בעלי הקרקע או ללא הסכמתם. במסגרת התכנית "נמחקים" כל הגבולות הפנימיים של החלקות

(מקבלים צורה גאומטרית המוקפת בגבול החיצוני של החלקות הקיצוניות).

לאחר מכן מבצעים חלוקה מחדש למגרשי בניה ולמגרשים לטובת הציבור (בתי ספר, גני ילדים, שטחים פתוחים וכו.)

החוק דורש למלא אחר שני תנאים מצטברים:

הראשון: שמירה על מיקום ההקצאה החדשה קרוב ככל האפשר למיקום החלקה המקורי.

השני: שמירה על השווי היחסי. במילים אחרות, שוויה היחסי של כל אחת מהחלקות יהיה זהה במצב הקודם ובמצב החדש.

באין אפשרות לשמור על השווי היחסי ישולמו תשלומי איזון לחלקה ששוויה היחסי ירד.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים