בין היטל השבחה למס שבח

היטל השבחה מהווה השתתפות הציבור בהתעשרות חד פעמית של בעל/חוכר מקרקעין עקב הליך תכנוני (אישור תכנית בנין עיר, הקלה או שימוש חורג).מס שבח לעומת זאת מתייחס להתעשרות  במקרקעין לאורך חיי אחזקת נכס מקרקעין בידי בעליו.

הרשות הדורשת

מס השבח הינו תשלום המחויב ע"י אגף מיסוי מקרקעין ברשות המסים. מנגד היטל ההשבחה הוא תשלום הנדרש ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

מהות הדרישה

היטל השבחה הינו סכום המשולם עקב אישורה של תכנית, אישור הקלה או התרת שימוש חורג. המבחן הוא האם בעקבות האישור הרלוונטי עלה שווים של המקרקעין. לעומת זאת, את מס השבח משלם בעל נכס במועד המכירה כאשר מהות התשלום הינו בשל השבח בשווי המקרקעין מיום הרכישה ועד יום המכירה (בניכוי עלויות מסוימות שתרמו באופן ישיר לשבח).

סכום המס

היטל ההשבחה מהווה שיעור קבוע (50%) מההשבחה שנוצרה בנכס בגין אישור התכנית או אישור ההקלה או התרת השימוש החורג בעוד שמס השבח משתנה מנכס לנכס בהתאם לאופי בעליו (אדם פרטי או חברה), מועד הרכישה ועוד.

פטורים

ממס השבח קיימים פטורים שונים שחלקם מהווים דחיות בתשלום המס וזאת בהתאם לסוג עסקת המכירה (העברה בירושה, מכירת דירת מגורים מזכה, העברה לקרוב, העברה במתנה ועוד) ובכפוף לעמידה בתנאים שונים. היטל ההשבחה כולל אפשרות פטור מהיטל השבחה עבור תא משפחתי אחד, לנכס אחד וזאת לדירה בשטח של עד 140 מ"ר.

 

במכירת נכס מקרקעין או ברכישתו חשוב להיעזר בשירותיו של שמאי מקרקעין אשר יאיר את עינכם טרם המכירה או הרכישה בנושאי המיסוי השונים.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים