ירידת ערך מקרקעין

ירידת ערך – תביעה לפיצויים

 

לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה מקרקעין שנפגעו על ידי תכנית שלא בדרך הפקעה רשאי בעל המקרקעין לתבוע מהועדה המקומית את גובה ירידת הערך.

תשלום ירידת הערך בשל הפגיעה במקרקעין מותנית בהוראות שונות בחוק כגון: סמיכות וכן סיווגים שונים.

בעבר נקבע כי נטל ההוכחה באשר לפגיעה במקרקעין וסכומה הוא באחריות התובע. תובע שלא עמד בתנאי סף זה עלול למצוא עצמו ניצב בפני שוקת שבורה בו תידחה תביעתו עקב אי הוכחת הפגיעה.

חוות דעת שמאית ברמה מקצועית גבוהה יכולה להוות הוכחה לכאורה לפגיעה בשווי המקרקעין – ירידת הערך. לכן מומלץ ואף חובה להיעזר בשירותי שמאי מקרקעין מוסמך.

            

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים