פגיעה במקרקעין ? ירידת ערך

פגיעה במקרקעין – ירידת ערך

 

במקרה של שינוי יעוד קרקע למטרת הפקעה יהיה תשלום הפיצוי בשני שלבים.

בשלב הראשון תשלום הפיצוי יהיה הפרש שווי הקרקע מיעודה ערב התכנית הפוגעת ולאחר התכנית הפוגעת. פיצוי זה מהווה את ירידת הערך בין שתי התכניות.

בשלב השני, ישולם הפיצוי עבור הקרקע המופקעת בהתאם ליעודה החדש (הפוגע).

במקרה של הפקעה - קיימת לבעל הקרקע הטבת מס בתשלום הפיצוי.

השאלה היא  אם מגיעה הטבה שכזו גם במקרה של תשלום ירידת הערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

בית המשפט העליון (ע"א 9433/12 ו-1656/13) קבע כי הטבת הפחתת שעור המס הניתנת בעת ההפקעה לא תחול על גובה ירידת הערך וזאת מהסיבה הפשוטה כי ירידת ערך אינה הפקעה.

המסקנה המתבקשת היא כי לעיתים שכרו של בעל הקרקע עלול לצאת בהפסד אם מרבית סכום התביעה יהיה לפי סעיף 197 לחוק התו"ב ורק מקצת הפיצוי יהיה עבור ההפקעה.

ממומלץ לכן לתכנן מראש ולבחון את הסוגיה בסיוע שמאי מקרקעין.

 

אחיקם ביתן ושות' בע"מ פועל שנים רבות בתחום השמאות בכלל ומתמחה בתביעות לירידת ערך ובפיצויי הפקעה. משרד שמאים אחיקם ביתן ושות' בע"מ יעמדו לרשותכם בכל תחום שמאות לו תזדקקו ויעזרו לכם בתכנון נכון של הפיצוי הראוי. המשרד כולל חמישה שמאים מקצועיים בעלי ידע נרחב וניסיון.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים