תכנית תא/5000 - השפעתה על הערכת שווי מקרקעין בתל אביב

לתכנית תא/5000 הוראות רבות ומגוונות הנוגעות לכלל חלקי העיר ומהווה למעשה את "חזון העיר" אשר אושר לפני שנים אחדות במועצת העיר. חלק מהשינויים מרחיקי לכת.

התכנית פורסמה להפקדה בי.פ. 6709 בתאריך 05/12/2013 ע"י הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ת"א. התכנית הינה תכנית מתאר כוללת לעיר ת"א כהגדרתה בסעיף 62 א (ג) בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965. 

לא ניתן להוציא היתר בניה מכוח התכנית, עם זאת התכנית מעניקה סמכויות נרחבות לוועדה המקומית לתו"ב ת"א אשר תוכל להכין תכניות מפורטות (אשר ניתן להוציא היתרי בניה מכוחן) אשר תהינה כפופות לתכנית המתאר. כלומר תכנית המתאר תוחמת את גבולות שיקול הדעת של הוועדה המקומית בבואה לאשר תכניות מפורטות.

כאמור הרבה מהוראות התכנית אינן חד משמעיות (ניתן שיקול דעת לוועדה). תפקידו ומיומנותו של שמאי מקרקעין מאפשרים לו , בין השאר, לבחון את הוראות התכנית לא רק מההיבט התכנוני אלא אף מההיבט הכלכלי ולבחון את ההשפעה האפשרית של התכנית על המקרקעין השונים בתחום עיריית ת"א, כגון: נושא היטל השבחה למשל.

מומלץ ביותר להיוועץ עם שמאי מקרקעין לפני מכירת נכס כאמור באשר להשלכות תכנית המתאר תא/5000 על שווי המקרקעין.

 

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים