"עננה תכנונית" ? - הצטייד ב"מעיל גשם"

לפתחה של ועדת הערר הובאה לדיון תביעה לירידת ערך עקב אישור תכנית אשר שינתה יעודן של קרקעות חקלאיות לדרך.

ועדת הערר ציינה כי בבואה לבחון את  קיומה או אי קיומה של ירידת הערך למקרקעין הגובלים בתכנית הדרך שאושרה יש לתת משקל לתכניות מתאר ארציות ומחוזיות קודמות.

ועדת הערר קבעה בזו הלשון:

"במצב התכנוני הקודם ריחפה "עננה" תכנונית על האזור. משמעות "העננה" הייתה כי למעשה על כל קונה סביר, היה לקחת בחשבון את הסיכון כי תוואי הדרך עלול לעבור בצורה זו או אחרת במקרקעין. הפגיעה הקונקרטית התגבשה רק עם "ירידת הגשם" בפועל – אישור התת"ל,  אשר קבעה את התוואי הסופי והקונקרטי של הדרך. עד לאישורה לא ניתן היה לדעת למשל, מה השטח המדויק שישונה ייעודו לדרך או היכן יהיה המיקום המדויק של התוואי, וכפועל יוצא מכך רצועת הדרך ומגבלות קווי הבניין".

 

לאור כך, מיותר לציין את חשיבות העסקתו של שמאי מקרקעין, אשר הינו בגדר הגנת "מעיל גשם" במטאפורת ה"עננה" , טרם כל עסקת רכישה של נכס מקרקעין. שמאי המקרקעין הינו בעל הכלים והכישורים לזיהוי ה"עננה" התכנונית הרובצת על המקרקעין.

 

לעיון בהחלטה המלאה ראה: ערר 9010/1: יפה פנחסי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון ואח'.  אשר ניתנה ביום 25.10.2011 ע"י יו"ר ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז מרכז- עו"ד כרמית פנטון.

 

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים