היתר בנייה- הסכמת הבעלים

בפני בית המשפט המחוזי תל אביב בשבתו בבית משפט לעניינים מנהליים הוגש ערר לעניין התערבות מוסדות התכנון  בנושאי בעלים.

מדובר בעתירה שהגישו בעלי זכויות בדירת מגורים אשר הגישו בקשה להיתר להגבהת מרפסת סוכה הצמודה לדירה שברשותם הממוקמת בקומה העליונה בבניין, דבר אשר תואם את התב"ע שבתוקף.

העותרים נתקלו בין השאר בהתנגדות הוועדה לתכנון ובנייה בני ברק תחת הטענה כי התנאי למתן היתר הינו השגת חתימות הסכמה בפועל מאת 75% מדיירי הבניין.

עפ"י תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, בסעיפים 2ב ו- 2ג, די בשליחת הודעות על עצם הגשת הבקשה להיתר, ליתר הדיירים שלא חתמו ואין צורך שיתר הדיירים יגישו חתימות הסכמה.

בית המשפט לענייניים מנהליים קיבל את העתירה ופסק:

לפי תקנות התכנון והבנייה, די בשליחת הודעות על עצם הגשת הבקשה להיתר, ליתר הדיירים שלא חתמו, ואין צורך שיתר הדיירים יגישו חתימות הסכמה לוועדה.

על הוועדות לתכנון ובניה לשקול בקשות להיתרי בנייה רק בהתאם לשיקולים התכנוניים הקבועים בחוק התכנון והבנייה ובתקנותיו, ואין לדון בשיקולים הקניינים הנוגעים ליחסי הדיירים, דוגמת פגיעה ברכוש המשותף.

לפיכך, בוטל התנאי למתן ההיתר של השגת חתימות הסכמה בפועל מאת 75% מדיירי הבניין, מאחר שהעותרים עמדו בדרישה זו באמצעות ההודעות ששלחו לדיירים.

 

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים