הסכנה בהטעית הועדה המקומית

ועדת הערר ביטלה היתר בנייה שניתן תוך הטעית הועדה המקומית. 

מדובר בבקשה לקבלת היתר בניה למגרש הסמוך לקו מתח עליון.

לא ניתן היה ליתן ההיתר עקב הסמיכות לקו המתח העליון ולכן הוגש תשריט בו לא סומן קו זה בהתאם למיקומו הנכון.

הועדה המקומית סרבה להנפיק טופס 4 וחברת החשמל אף הרחיקה לכת וטענה כי גם אם ינתן טופס 4 לא יחובר המבנה לרשת החשמל.

ועדת הערר ביטלה ההיתר עקב אי עמידה בתנאי מרחקי הבטיחות.

עוד הנחתה ועדת הערר את הועדה המקומית להגיש כתב אישום כנגד העורר ועורך הבקשה להיתר.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים