שיקום שכונות

 

במסגרת הליך של היטל השבחה נדרש בעליו של מגרש בשטח של כדונם וחצי בשכונה ד' בבאר שבע לשלם היטל השבחה בעקבות אישור תכנית אשר שינתה את ייעוד הקרקע ממסחרי ל"אזור מגורים מיוחד משולב במסחר". 

אחת מטענות שמאי הבעלים הייתה כי יש לפטור את הבעלים מחובת תשלום היטל השבחה וזאת מאחר ובמועד אישור התכנית הקרקע הוכרזה באזור לשיקום שכונות.

החוק קובע כי לא תחול חובה תשלום היטל השבחה בשל "השבחה במקרקעין למגורים" המצויים באזור שהוכרז כשכונת שיקום.

השמאי המכריע קבע בשומתו "לא תחול חובה תשלום היטל השבחה בגין אישור התכנית".

על החלטת השמאי המכריע הוגש ערר בפני ועדת ערר מחוזית לפיצויים והיטל השבחה - באר שבע בפני עו"ד גלעד הס.

ועדת ערר הפכה את החלטת השמאי המכריע וקבעה כי הפטור מהיטל השבחה אזור שיקום יחול אך ורק על מקרקעין ששימשו למגורים טרם אישור התכנית החדשה.

 

 

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים