תכנון ובנייה - שימושים עיקריים המותרים בשטח ציבורי פתוח

בפני וועדת ערר מחוז ירושלים הוגש ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים לאשר היתר בנייה שהתבקש על-ידי אגף שפ"ע בעירייה, הערר עוסק בשינויים בכיכר ציבורית במרכז העיר. השינוי העיקרי המבוקש ובגינו הוגש הערר הוא בניית במה וחדרים טכניים שמטרתם לאפשר קיום הופעות בכיכר הציבורית.

במקרה לעיל עמדו בפני וועדת הערר שתי שאלות עיקריות,

הראשונה: מהו השימוש העיקרי עפ"י התכנית החלה במקום וכהגדרתה לשימושי שצ"פ.

השאלה השנייה:  מה הגבול הסביר והמתאים מבחינה תכנונית בדבר השימוש בכיכר להופעות ואירועים בכל ימות השנה. טענת הוועדה המקומית הייתה כי חלק מהגדרת השימוש של שצ"פ הוא "שעשועים" ומכאן עולה כי ניתן השימוש בכיכר להופעות. בהתאם לכך ניתן לכלול במונח זה גם אירועים והכל בכפוף למבחני סבירות וכוונת התכנון בהתייחס למיקום קונקרטי.

החלטת וועדת הערר הינה כי ניתן לקיים הופעות בכיכר עירונית המוגדרת כשצ"פ כשימוש עיקרי לכיכר ובמסגרת השימוש בה לצרכי תרבות ופנאי. לצורך כך ניתן לבנות במת הופעות, כפי שבוצע בעבר בכיכרות אחרות בירושלים אולם אין לראות בייעוד זה כמאפשר קיום אירועים יום יומיים. הוועדה דחתה את השימוש ואת אופן השימוש אותו ביקשה הוועדה המקומית.

במציאות התכנונית ובהתאם לתכנית מתאר ישנה מן הראוי לפרש את תכנית המתאר כמאפשרת שימוש סביר לצרכי תרבות ופנאי בשטחים ציבוריים.

בהתאם לכך וכפי שכבר נעשה במספר מקומות אחרים בירושלים, ניתן להקים במה קטנה ומערכת הגברה עירונית. עם זאת, השימוש בבמה חייב להיות מוגבל בהתאם להגדרתה התכנונית של הכיכר כשטח ציבורי פתוח. לפיכך מתקבל הערר בחלקו ועל המשיבות לפעול בהתאם להחלטה זו לתיקון הבקשה להיתר

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים