היטל השבחה - סמכויות ועדת ערר
02.03.2015
בית המשפט לעניינים מנהליים (חי') קבע כי בסמכויות ועדת הערר לבקר את עבודת השמאי המכריע ולהתערב בחוות דעתו גם במקרים בהם לא נפל פגם מהותי בעבודתו של השמאי המכריע כאשר נראה לה הדבר צודק ונכון בנסיבות העניין....
למאמר המלא >>
 
 
הסכם פיתוח- חוכר- חייב בהיטל השבחה.
06.01.2014
בית המשפט המחוזי בחיפה דן בסוגיית מעמדו של מחזיק במקרקעין מכוח חוזה פיתוח....
למאמר המלא >>
 
 
פס"ד סמפלסט - חיוב היטל השבחה בגין החלטת ועדה
19.05.2013
האם ניתן לחייב נישום בהיטל השבחה בגין החלטת ועדה ולא רק בדרך של מימוש באמצעות היתר בניה? ...
למאמר המלא >>
 
 
פס"ד מועש - רע"א 384/99
05.05.2013
חיוב היטל השבחה בגין תכנית מתאר ארצית.......
למאמר המלא >>
 
 
פס"ד זיאד חמיאסי - הרחבת הפטור מהיטל השבחה במגורים
05.05.2013
האם הפטור היחסי ל-120 מ"ר מהיקף הבניה חל גם ביחס לבניה חדשה  ? ...
למאמר המלא >>
 
 
פס"ד צרי לאה רע"א 7417/01- פטור מהיטל השבחה
05.05.2013
מה הדין לגבי פטור מהיטל השבחה? ...
למאמר המלא >>
 
 
הלכת פמיני (בר"ע 4217/04 )
05.05.2013
מהי השיטה הנכונה לחישוב היטל ההשבחה? ...
למאמר המלא >>
 
 
הלכת קנית - רע"א 85/88
05.05.2013
האם יש חיוב בהיטל השבחה בתקופת הסכם פיתוח ??...
למאמר המלא >>
 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים