הערכת שווי דיירות מוגנת

הערכת שווי דיירות מוגנת הוא אחד מתפקידי שמאי מקרקעין. שמאות נחלה מורכבת מגורמים שונים. חוות הדעת של השמאי תראה ותשקף מה הערך הכספי של זכויות חוכר הנחלה בנחלה. נחלה היא יחידה נדל"נית עם ייעוד קרקע מעורב.  יש בנחלה זכויות חקלאיות וזכויות בלתי חקלאיות – לנחלה יש מרכיבים שונים, הערכת שווי דיירות מוגנת מתייחס תמיד לכול מרכיבי הנחלה.

1.        הנחלה מורכבת מזכויות שונות שאותן שמאי מקרקעין בוחן ומחשב בתוך שמאות נחלה. הערכת שווי דיירות מוגנת מתבצע לרוב כאשר רוצים למכור את הנחלה או זכויות בנחלה. השמאי יבקר בנחלה לצורך שמאות נחלה כדי לראות בעצמו את מצב הנחלה ואת תנאי השטח שלה. הביקור ייתן לשמאי המקרקעין כלים לבניית דו"ח שמאי לנחלה.

2.       הערכת שווי נחלה יכלול תמיד אף פרטים של הנחלה מבחינת מרשם המקרקעין כלומר הגוש והחלקה של הנחלה, כמה שטח יש בנחלה ומי הם בעלי הזכויות שונות בנחלה וכמובן כול מה שמשתקף מנסח טאבו של הנחלה. פרטים אלה הם חלק מתוך מידע שכלול בתוך שמאות נחלה.

3.       בזמן הערכת שווי דיירות מוגנת השמאי יפרט פרטים רבים הקשורים בנחלה כמו למשל באיזה ישוב או מושב נמצאת הנחלה, מה בנוי מסביב לנחלה, איזה תשתיות יש בנחלה – השמאי יסביר ויבדוק כמה קל להגיע לנחלה ומה מיקומה המדויק בתוך ישוב בו הנחלה נמצאת.

4.       שמאות נחלה תכלול פרטים שהם כביכול לא קשורים ישירות לתחום המקרקעין כמו אילו בתי ספר יש בסמוך לנחלה, או נוחות הנסיעה והפקקים באזור בו ממוקמת הנחלה. כול פרט כזה משפיע על ערכה של הנחלה בשוק ולכן השמאי בודק אפילו פרטים כאלה. גם פרטים לא משפטיים או תכנוניים ייכללו בדוח של השמאי אם הם משפיעים על ערכה של הנחלה.

5.        יש גורמים נוספים הנכללים בדו"ח של שמאי אשר מבצע הערכת שווי נחלה כגון זיהום סביבתי. אם יש למשל מפעל מזהם באזור, האם יש אנטנות סלולאריות באזור, עמודי מתח גבוה של חברת החשמל ועוד. השמאי אף יוסיף פרטים לגבי מעמדה התכנוני של הנחלה מבחינת תוכניות בניין עיר, תוכניות מתאר ארציות ועוד וכן כמובן פרטים מתחום מצבה המשפטי של  הנחלה.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים