הערכת שווי נחלות

הערכת שווי נחלות

מה היא נחלה? מדוע חשוב להעריך שווי נחלה? איך מעריכים שווי של נחלה ? מי מוסמך לתת חוות דעת מקצועית בעניין זה?

נחלה מוגדרת כ: "קרקע חקלאית שהוחכרה לחוכר לתקופה ארוכה לצורך פרנסתו ומגוריו ומהווה יחידה משקית חקלאית אחת". 

כל אחד חולם בשלב כזה או אחר של חייו "להגיע לנחלה" ולהתגורר במרכזו של מקום פסטוראלי בו יוכל לגדל את ילדיו. .

נחלה היא קרקע המוחכרת ממנהל קרקעי ישראל והערכתה כרוכה בהכרה מעמיקה של כל החלטות רשות מקרקעי ישראל בנוגע לקרקעות המששת לנחלות.

מי שאמון על נושא הערכת שווי נחלות הוא אך ורק שמאי מוסמך אשר קיבל רישיון מטעם המדינה לעסוק בכך, כמו כן רק שומת שמאי מוסמך זה האישור המקובל והתקף עבור הבנקים שהם אלה המורשים למכור משכנתאות.

מה ההבדל בין שמאות נכס רגיל לבין הערכת שווי נחלות? ההערכה של נחלה היא עסק הרבה יותר מורכב מאשר שמאות על בית כזה או אחר, בבחינת נחלה יש צורך להתחשב בפרמטרים רבים ביניהם: הסכם משבצת, חוזה החכירה, זכויות הבנייה המותרות בחלקה א' - חלקת המגורים והשימושים המותרים בחלקות ב' ו-ג'.

הערכת שווי נחלה תכלול בין השאר בחינה מדוקדקת של הסביבה בה נמצאת נחלה זו, כלומר, על מנת להגיע אל הערכת שווי נחלה מדויקת ככל הניתן יצטרך השמאי להכיר וללמוד את דרכי הגישה לנחלה, הכרות עם רמת החיים באזור, בתי ספר וגנים וכולי.

הערכת שווי נחלות? איך בוחרים משרד שמאות לכך?

כאמור ישנם תתי תחומים במקצוע השמאות ורצוי מאוד כי אותו שמאי אשר ימונה על ידכם להעריך את ערכה של נחלה כזו או אחרת אכן יהיה בעל ניסיון בתחום ספציפי זה. חשוב מאוד להבין כי שמאות נחלה היא מורכבת יותר משמאות על דירה ולכן לניסיון יש חשיבות רבה.

שמאות נחלה ? אחיקם ביתן לשירותכם!

למשרד השמאות אחיקם ביתן רקע וידע בכלכלה והנדסת בניין, ניסיון רב בתחום הערכת שווי נחלות בזכות טיפול מסור בהרבה מאוד לקוחות מסוג זה. צוות מקצועי של שמאים יעריך בצורה מקצועית ואחראית את הנחלה ויגיש לכם שומה מפורטת ומקצועית.

שמאות דירות

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים