יישומי תחשיב ההיוון בתקן 3 לקרקע חקלאית בשומת היטל השבחה

תקן 3 לשומת מקרקעין עוסק בין היתר בשומת "קרקע ביעוד חקלאי". התקן קובע חד משמעית מה היא גישת השומה העדיפה, בעלת התוקף הגבוה ביותר לשומת קרקע חקלאית – גישת ההשוואה.

באין נתונים מספיקים לשימוש בגישת ההשוואה מתיר התקן לרדת ברמת תוקף התוצאה ולהשתמש ב"תחשיב היוון לשווי עתידי צפוי".

יאמר כבר עכשיו כי אני מסכים במאת האחוזים לנאמר בתקן האמור בנושא זה.

במילים אחרות, אני סבור כי הדרך המוצעת בתקן נכונה למטרה שלה הציב התקן את השימוש בנוסחת ההיוון – שווי קרקע חקלאית בשלבי תכנון מתקדמים, כאשר גלום בה הפוטנציאל הספציפי של התכנית המשביחה. מאידך, קיימת אפשרות של שימוש שגוי לטעמי בדרך המוצעת בתקן, דבר המביא לטעות שמאית מובהקת. 

 

לעיון במאמר המלא לחץ כאן

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים