מחיר למשתכן או מחיר למסתכן - הגרלה ורע לה

טבע האדם הוא שבסכומים קטנים אין לו בד"כ כל בעיה להמר אחרת מהיכן יתפרנסו אנשי מפעל הפיס והטוטו /לוטו לסוגיו. יש המכנים סוג זה של הגרלה "כמס עניים" שהרי מרבית המהמרים אינם בעלי הכנסה גבוהה.

מאידך, כאשר מדובר בסכומים גבוהים רובנו נעדיף אפילו לשלם פרמיה כדי להימנע מהסיכון. ביטוח רכב או דירה אלו רק שתי דוגמאות מיני רבות.

והנה, דווקא כאשר מדובר בבחירת דירה לזכאי שזו לו הדירה הראשונה בחייו, מחייבים אותו להשתתף , בעל כורחו בהגרלה עם סיכויים רבים שלא יזכה בדירה אותה הוא מעדיף.

אפשר לכן לשנות הסלוגן כלומר "מחיר למסתכן" הואיל ובעל כורחו הזכאי משתתף בהגרלה הטומנת בחובה סיכון.

 

דוגמאות רבות שערכתי על בסיס מספרים אקראיים מתברר כי בהגרלה בכלל ושל מחיר למשתכן בפרט רמת שביעות הרצון של כל חברי הקבוצה נמוכה יחסית לשיטת החלוקה ההוגנת.

המבחן הוא על כל הקבוצה שהרי אלו שזכו לבחור ראשונים שפר גורלם ואילו אלו שנבחרו אחרונים בגד בהם גורלם. הואיל ואיש אינו יודע מראש מה יהיה מספרו בבחירה הרי שההשתתפות בהגרלה טומנת בחובה סיכון רב.

 

כחלופה לשיטת ההגרלה מוצעת שיטת החלוקה ההוגנת בה רמת שביעות הרצון של כלל חברי הקבוצה עולה בהרבה על רמת שביעות הרצון שבהגרלה. ההסתברות של כל אחד מחברי הקבוצה לקבל את אחת מהעדפותיו הגבוהות עולה במידה ניכרת ורמת שביעות הרצון של הקבוצה כולה עולה ברוב המקרים על 95% .

 

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים