שומה לבטוחות בנק

שומה לבטוחות בנק

מה נדרש על מנת לקבל משכנתא? מדוע הבנק דורש שומה לבטוחות בנק? מי אמור להנפיק שומה לבטוחות בנק? איך לבחור את משרד השמאות המתאים?

כל אחד חולם ביום מן הימים להגיע אל הנחלה והלהיות בעליו של נכס מקרקעין. ברוב המקרים ובמיוחד לאור המצב כיום רכישת נכס מקרקעין מתאפשרת רק באמצעות סיוע כספי מגוף מממן - הבנק, בבקשה לקבלת משכנתא או בטוחה בנקאית. 

שומה לבטוחות בנק נדרשת בכל פעם שבעל נכס מעוניין לקבל מהבנק הלוואה לשם השקעה מסוימת, אם לצורך רכישת נכס אחר או עבור כל השקעה אחרת. בעל הנכס מוכן לצורך כך למשכן את נכס המקרקעין שברשותו לטובת הבנק כערבון לעמידה בתשלומי ההלוואה החודשיים. שומה לבטוחה בנקאית היא תנאי של הבנק לקבלת ערבות לשווי הנכס הממושכן ותנאי להענקת ההלוואה ללווה. כל אחד אשר ירצה לקבל הלוואה מהבנק יצטרך להמציא שומת נכס מקרקעין ערוכה על פי דרישות הבנק בלעדיה לא יאשר הענקת ההלוואה. למעשה שומה זו היא הדרך של הבנק להבטיח כי אכן הסכום המבוקש הוא עומד בקנה אחד עם שווי הנכס.

מי מוסמך להוציא שומת נכס מקרקעין עבור הבנק?

מי שמוסמך להמציא עבור הבנק שומה לבטוחות הוא אך ורק שמאי מקרקעין אשר הוסמך על ידי הגורמים המוכרים למדינה וקיבל את הרישיון לעסוק בכך וכן נכלל ברשימת שמאי המקרקעין המקובלים על הבנק. 

איך בוחרים את משרד השמאות? בשמאות מקרקעין ישנם תחומים רבים כאשר לכל אחד מהם יש את המרכיבים שלו שדורשים ידע וניסיון. לצורכי שומה לבטוחות בנק חשוב כי תבחרו את המשרד אשר מתמחה בכך .

שומה לבטוחות בנק? רק באחיקם ביתן

למשרד שמאות זה צוות של חמישה שמאים אשר כל אחד מומחה בתחומו ובעל ידע רב. בנוסף על ידע זה יש לצוות השמאים של אחיקם ביתן רקע בהנדסה ורקע בכלכלה. ניסיון בטיפול בלקוחות רבים, אחריות ומקצועיות .     

שמאות נכסים

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים