הרפורמה בהליכי התכנון והבניה - מפחיתים ריכוזיות ומייעלים את השרות, הכיצד?

המצב השורר כיום במשק

הועדות המקומיות בעלות סמכויות מוגבלות. 

בשל ההקפים, הועדות המחוזיות מתקשות לתת מענה וזמינות לאזרחים ורוב הריכוזיות נמצאת בועדת התכנון הארצית.

כהתמודדות ומתן מענה נכון לצרכנו, באה הרפורמה החדשה ובין היתר מציעה ביזור סמכויות.

הרפורמה החדשה באה לתת מענה טוב יותר אשר מתאים למצב השורר בשוק הנדל"ן בישראל ע"י מתן מענה טוב יותר 

ויעיל יותר וכן ביזור סמכויות בין הועדות השונות על מנת לענות על צרכי המשק הישראלי.

 

המצב החדש

מתן סמכויות לועדות המקומיות כנותנות מענה לתושבים ולתכניות בעלות השפעה באותו מרחב תכנוני בהן הן נמצאות, 

הועדה המחוזית תתמקד בתכניות בעלות משמעות ופיתוח תשתיות והועדה הארצית תתמקד בקביעת קווי מדיניות כללית.

 

להלן קישור לקבצים שפורסמו באתר משרד הפנים

 

לקישור לתזכיר החוק המוצע - לחץ כאן

לקישור למצגת בנושא השינויים המוצעים בחוק - לחץ כאן 

לקישור למצגת בנושא הליך התכנון המוצע - לחץ כאן

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים