הפקעת מקרקעין - סמכות הועדה המקומית
14.05.2015
האם אי הקניית הזכות לוועדה המקומית להפקיע מקרקעין שנועדו לצרכי ציבור במסגרת התכנית, אינה מאפשרת את הפקעת המקרקעין כלל?...
למאמר המלא >>
 
 
שומת מקרקעין על דרך האומדנה
10.05.2015
בית המשפט העליון  (ע"א 1203/13) קבע כי שימוש בגישת האומדנה מהווה חריג לסדרי הדין ואף לדין המהותי, והשימוש בו צריך להישמר למקרים חריגים בלבד....
למאמר המלא >>
 
 
פירוק שיתוף במקרקעין לאחר אישור תכנית איחוד וחלוקה ? מקרקעין או מטלטלין
07.05.2015
בית המשפט המחוזי קבע כי זכויות שטרם נרשמו במרשם המקרקעין מהווים מטלטלין...
למאמר המלא >>
 
 
דמי שימוש - פסק דין 6992-06-13 קהילת ציוני אמריקה נגד עיריית חיפה
28.04.2015
פסק הדין שניתן ב-23.3.15 עוסק בסכסוך אודות דמי השימוש במקרקעין בשכונת כרמלית בחיפה. הנתבעת, עיריית חיפה מחזיקה במקרקעין ומשתמשת בהם מזה שנים רבות, ואף בנתה עליהם גני ילדים והקצתה חלק מהם לבית כנסת. ...
למאמר המלא >>
 
 
תחנות דלק על קרקע חקלאית עע"ם 2528/02
02.01.2014
בית המשפט העליון (עע"ם 2528/02) קבע כי סמכות הועדה המקומית לאשר שימוש של תחנת דלק על קרקע חקלאית ברם אין הועדה המקומית מוסמכת להגדיל אחוזי בניה למטרה זו אלא זו סמכות הועדה המחוזית. להלן תמצית פסק הדין......
למאמר המלא >>
 
 
"מושע" מימוש כפוי
28.11.2013
"מושע" פרושו בעלות משותפת בלתי מוגדרת במקרקעין. מקור המילה מחוק הקרקעות העותמני (מג'לה)....
למאמר המלא >>
 
 
מעמדו של נספח לתב"ע
25.08.2013
מקובל להתייחס לנספח לתכנית בניין עיר בשני היבטים: נספח מחייב או נספח מנחה. מה הדין כאשר אין הגדרה לנספח לתב"ע (לא מנחה ולא מחייב)?...
למאמר המלא >>
 
 
גן אירועים - ממוצע בין תעשיה למסחר
21.08.2013
עתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי - באר שבע, דנה בתביעה לצוות על הנתבע , מנהל מקרקעי ישראל, לחתום על הסכם חכירה לדורות עם התובעים להחכרת שטח באזור התעשייה הישן אשדוד....
למאמר המלא >>
 
 
סייגים להחזרת קרקע מופקעת ( עע"ם 3502/11)
21.07.2013
כלל הוא כי קרקע שהופקעה וקיים בה שיהוי בלתי סביר במימוש - תוחזר לבעליה. בית המשפט העליון סייג כלל זה, כמוסבר להלן;...
למאמר המלא >>
 
 
ועדה מקומית ירושלים נגד בוארון
23.05.2013
מי זכאי להגיש תביעה לירידת ערך - סוגיית "גובל".   ...
למאמר המלא >>
 
 
פס"ד הולצמן - ע"א 5546/97
30.04.2013
מה הדין במקרה של הפקעת חלקה בשלמות? ...
למאמר המלא >>
 
 
הלכת גי פי טורס - ע"א 813/03
30.04.2013
האם דייר מוגן זכאי לפיצויי הפקעה? ...
למאמר המלא >>
 
 
פס"ד קרסיק - 2390/96
30.04.2013
מה דין הפקעה שהמטרה הציבורית לשמה הופקעו המקרקעין נזנחה או הסתיימה?...
למאמר המלא >>
 
 
פס"ד צאיג - ע"א 6693/93
30.04.2013
מהי שיטת חישוב סך ההפקעות מהחלקה לצורך תביעת פיצויי הפקעה?...
למאמר המלא >>
 
 
פס"ד קהתי - 4809/91
30.04.2013
מה דינה של תכנית פוגעת שבוטלה לפני מתן הפיצוי ?  ...
למאמר המלא >>
 
 
פס"ד חממי
30.04.2013
   בעלי המקרקעין שנפגעו רשאים לזכות בפיצויים בשני מישורים....  ...
למאמר המלא >>
 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים