גן אירועים - ממוצע בין תעשיה למסחר

עתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי - באר שבע, דנה בתביעה לצוות על הנתבע , מנהל מקרקעי ישראל, לחתום על הסכם חכירה לדורות עם התובעים להחכרת שטח באזור התעשייה הישן אשדוד.

מנגד תבע מנהל מקרקעי ישראל לחייב את התובעים לשלם למנהל את הרווחים שהפיקו המקרקעין, לרבות מהפעלת גן אירועים ולחילופין לשלם למנהל דמי שימוש ראויים. כן תבע לחייב את התובעים לשלם דמי שימוש ראויים עד למועד הפסקת פעילות גן אירועים במקרקעין או סילוק ידם מהמקרקעין.

בית המשפט קבע כדלקמן:

"   מסכימה אני שאולם שמחות מהווה מבחינה שמאית "שווי ביניים בין שימוש מסחרי ובין שימוש לתעשייה. אין ספק כי אולם שמחות, לאחר ניתוח תפקודו משלב את שני הממדים הן על פי הפונקציות בו והן על פי רמת הגמר של המבנה".          "

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים