ועדה מקומית ירושלים נגד בוארון

בפסק דין זה נקבע כי "גובל" בתכנית הינו גבול פיסי.

כלומר, רק חלקות המשיקות לקו הכחול של התכנית או קרובים קרבה פיסית זכאים לתבוע ירידת ערך בגין אישורה של התכנית.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים