מעמדו של נספח לתב"ע

מקובל להתייחס לנספח לתכנית בניין עיר בשני היבטים: נספח מחייב או נספח מנחה.

מה הדין כאשר אין הגדרה לנספח לתב"ע (לא מנחה ולא מחייב)?

 

בית המשפט העליון, ברוב דעות, קבע כי מעמדו של נספח זה הינו כהגדרת נספח מחייב.

זאת לדעת, שינוי בנספח מחייב דורש לפחות פרסום הקלה.

דעת המיעוט סברה כי מעמדו של נספח שטיבו לא הוגדר הינה כמו של נספח מנחה בלבד.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים