פירוק שיתוף במקרקעין לאחר אישור תכנית איחוד וחלוקה ? מקרקעין או מטלטלין

בית המשפט המחוזי קבע כי זכויות שטרם נרשמו במרשם המקרקעין מהווים מטלטלין

עניינינו בתביעה לפירוק שיתוף לפי חוק המיטלטלין בדרך של מכירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי. במקרקעין הנדון אושרה תכנית איחוד וחלוקה שטרם נרשמה במרשם המקרקעין.

הנתבעים טענו כי לא ניתן לפרק את השיתוף במקרקעין בשלב הביניים, קרי בתקופה שלאחר אישור התכנית וטרם רישום הזכויות במרשם המקרקעין.

עוד טענו הנתבעים כי הסמכות לדיון בתובענה הינה של בית משפט השלום וכי פרוק השיתוף צריך להיעשות מכוח חוק המקרקעין (לא המיטלטלין) אשר בו קיימת עדיפות לחלוקה בעין.  

בית המשפט קבע כדלקמן:

  • תכנית שאושרה מכוח חוק התו"ב דינה כחיקוק ולכן "אין מניעה להורות על פירוק שיתוף במגרש שנוצר בהתאם לתוכנית שאושרה סופית לפי חוק התכנון והבניה, ושטרם נרשם כחלקה חדשה במרשם המקרקעין".
  • מדובר בזכויות שטרם נרשמו ולכן לא מדובר בזכויות במקרקעין עפ"י חוק המקרקעין אם כי בזכויות בעלות ערך כלכלי הנופלות בגדר מקרקעין.
  • הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לאור העובדה שמדובר בפירוק שיתוף של זכויות מכוח סעיף 13 (א) לחוק המיטלטלין ולאור העובדה ששווי הזכויות עולה על 2.5 מיליון ש"ח.
 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים