פס"ד הולצמן - ע"א 5546/97

ההלכה שהייתה נהוגה עד לפס"ד זה - הלכת פייצר, בוטלה.

נקבע שבהפקעת 100% משטח חלקה יש לפצות את הבעלים במלוא שוויה של החלקה ולא לנכות 40% משוויה.

הנימוק- הפקעה היא פגיעה בזכות הקניין ויש להמעיט את הנזק ככל האפשר.

כמו כן, הסיבה לניכוי ללא פיצויים היא שההפקעה אמורה להשביח את יתרת הקרקע- מה שלא קורה במקרה של הפקעת חלקה בשלמות.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים