פס"ד חממי

 


בעל מקרקעין שנכלל בתכנית אשר הפקיעה חלק ממקרקעיו, זכאי לתבוע פיצויים בשני מישורים:

האחד – פיצויים בגין ירידת ערך (סע' 197) כתוצאה משינוי יעוד הקרקע לצרכי ציבור בתכנית החדשה.

השני – פיצויים בגין הפקעת המקרקעין (לכשתתבצע הפקעה בפועל), בהתאם לשווי הקרקע המיועדת להפקעה.

בהתאם לקביעת ביהמ"ש בפס"ד הועדה המקומית ראשון לציון נ' חממי:

בשלב ההפקעה, יפוצו בעלי המקרקעין לפי שווי הקרקע המיועדת להפקעה לאחר ששונה יעודה ליעוד בגינו בוצעה ההפקעה.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים