פס"ד צאיג - ע"א 6693/93

בית המשפט העליון קבע כי בעלי מקרקעין שהופקע שטח ממקרקעיהם, יזכו לתשלום פיצויים רק אם יוכיחו כי השטח המופקע לאחרונה עוהל על 40% מן השטח של כל אחת מהחלקות המופקעות או אם יוכיחו כי השטח הכולל של הרכישות ההסטוריות עולה על 40% מן השטח של החלקה המקורית.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים