פס"ד קהתי - 4809/91

 

בשנת 1974 נקבעה תכנית פוגעת במקרקעין של  מר קהתי - קהתי הגיש תביעה לפיצוי.

בטרם התקבלה ההחלטה האם לתת לו פיצוי, בוטלה התכנית והוחזר המצב שקדם לה. עם החזרת היעוד הקודם, בוטלה הפגיעה ולא יכל מר קהתי לתבוע פיצוי לפי סעיף 197 לחוק התו"ב. מי שלא קיבל פיצוי בזמן תקפותה של התכנית הפוגעת, עד לביטולה, אינו זכאי לתבוע פיצוי.

פסה"ד קבע כי מי שהפגיעה שלו היא תאורטית ועד לאישורה של תכנית משביחה (תיקון הפגיעה) לא ביקש לנצל את הקרקע (לקניה/מכירה), לא זכאי לפיצויים. אין זכות לפיצוי אם לא נפגעת בפועל. 

 

סייג - אם הוכיח הנפגע כי ניסה למכור את הקרקע אזי כן יהיה זכאי לפיצוי. 

 
 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים