פס"ד קרסיק - 2390/96

 

משפחת קרסיק היתה בעלים של שטחים גדולים בגבעת אולגה. המדינה הפקיעה את השטחים בשנות ה-60 לצרכים צבאיים, בעזרת פקודת הקרקעות. בשנות ה-90 המדינה החליטה לשנות את היעוד למגורים.

השופט חשין קבע כי אם קרקע הופקעה לפי פקודת הקרקעות ואם המטרה הציבורית הסתיימה (או שלא צריך אותה), חובה על המדינה להשיב את הקרקע לבעלים או לשלם את ערכה (כמו בסעיף 196 לחוק התכנון והבניה). מכאן- ההפקעה זמנית כל עוד זקוקים למטרה הציבורית שלשמה הופקעה.

החידוש בפס"ד זה הוא שהזיקה הנמשכת תקפה גם להפקעות לפי פקודת הקרקעות, למרות שבפקודה זו אין סעיף מקביל לסעיף 196 לחוק התו"ב.

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים