ערר על החלטת שמאי מכריע
21.07.2014
לפי הנוהג שהיה מקובל לפני תיקון 84 לא ניתן היה לערור על שומת שמאי מכריע אלא רק בשאלות משפטיות. בית המשפט קבע כי לאחר תיקון 84 אפשר לערער על שומת שמאי מכריע גם בנושאים שמאיים ובית המשפט פירט את המקרים הראויים לערר....
למאמר המלא >>
 
 
הפחתת היטל השבחה בתל אביב
01.05.2014
הפחתת היטל השבחה בתל אביב הועדה המקומית דרשה היטל השבחה עבור תוכניות שונות ב"לב העיר". התכניות הן תא/2385 ("לב העיר"); תא/1680 (תכנית בנושא בניה על גגות) ותכנית תא/ע/1 (תכנית מרתפים). דרישת הועדה לתשלום היטל השבחה עמדה על...
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה למלון באילת
21.05.2013
בעקבות דרישת תשלום של עיריית אילת לתשלום היטל השבחה עבור הרחבת מלון באילת ההוכנה שומתנו שהוצגה בפני שמאי מייעץ........
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה באזור התעשייה "סגולה"
19.05.2013
השמאי המכריע נדרש להכריע  לעניין גובה היטל ההשבחה שיש לחייב בגין אישור הקלות הכוללות תוספת 2 קומות + הגבהת המבנה. ...
למאמר המלא >>
 
 
היטל השבחה למלון בתל-אביב
13.05.2013
בפני שמאי מכריע הוטל להכריע במחלוקת שנתגלתה בין הועדה המקומית תל-אביב לבין בעלי מלון "מטרופוליטן" בעיר בדבר גובה היטל ההשבחה שיש לחייב את בעלי המקרקעין בגין אישורה של תכנית חדשה בשנת 2005 אשר שיפרה את אפשרויות ניצול שטחי הבניה בנכס....
למאמר המלא >>
 
 
התעשרות ללא אירוע מס !
13.05.2013
השמאית המכריעה נדרשה לתת הכרעתה לעניין גובה היטל ההשבחה שיש לחייב בעל מגרש לבנייה רוויה בעיר ראשל"צ בגין החלטת ועדה מדצמבר 2010 אשר ניתנה במסגרת בקשה להיתר והתירה לנייד ולהצמיד שטחי שירות בין הקומות וליחידות הדיור בהן....
למאמר המלא >>
 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים