תוספת 30 אחוז דירות
05.12.2013
בתקנות התכנון והבניה, בהגדרה מהי סטייה ניכרת החריג המחוקק את מגבלת 20% תוספת יח"ד (שבס)......
למאמר המלא >>
 
 
איחוד וחלוקה - תיקון תקנות
11.07.2013
במסגרת תיקון שפורסם בקובץ התקנות 7266 מיום 7.7.13 אישר שר הפנים, מר גדעון סער, תיקון לתקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), (תיקון), התשע"ג – 2013 שעיקרו, בנוגע לעריכת הלוחות שעל השמאי לערוך, כלהלן:...
למאמר המלא >>
 
 
תקן 19 - פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המיועדות להצעת זכויות במקרקעין כבטוחה לאשראי
29.05.2013
כשמאי מקרקעין הערכת שווי נכס למטרת בטוחה בנקאית מחייבת לפעול בהתאם להנחיות תקן 19......
למאמר המלא >>
 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים