ה"פאניקה" של עיתון גלובס ומחירי הדירות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה הודעה לעתונות ביום 27.5.13 שכותרתה: "כמות מבוקשת של דירות חדשות אפריל 2013".

מדובר בנתון סטטיסטי שאינו מצביע על ירידה או על פאניקה בשוק אלא התנהלות רגילה עם שינויים עונתיים לכל היותר. בשום מקום בהודעת הלמ"ס לא דובר על ירידה בביקוש. זו הפרשנות הלא נכונה של עיתון גלובס בלבד.

את נתוני הלמ"ס ,המדברים על דירות חדשות ,ערכנו בטבלה הבאה:

  מכירת דירות חדשות דירות שלא למכירה דירות למכירה
ינואר - מרץ 2013 כ- 1,650 יח"ד כ- 1,010 יח"ד כ- 20,600 יח"ד
ינואר - מרץ 2012 כ- 1,354 יח"ד כ- 1,370 יח"ד כ- 22,126 יח"ד

 

 

 

מהטבלה נמצא כי דווקא כמות הדירות שנמכרה בתקופה ינואר - אפריל 2013 עלתה ב- 21.9% וכן נמצא כי מלאי הדירות העומד למכירה הצטמצם בכ- 7%.

חלה ירידה דווקא בכמות היחידות שלא למכירה והדבר אינו נובע או מצביע על שינויים בשוק.

אנשי גלובס, אנא הקפידו לפחות להעביר מידע כמות שהוא

 

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים