הקפאת דמי השכירות - חזרה לתקופת המנדט

השר כחלון בעידודה של ח"כ שפיר מצא את נוסחת הפלא לעצירת עליית מחירי השכירות ואולי אף שוק המקרקעין בכלל. אם כך הבה ונרחיב את הרעיון ונפעיל אותו גם על מחירי הדירות בכלל ואולי אף יותר מכך על כלל המוצרים במשק. יודע כל כלכלן או אפילו מי שלמד קורס בסיסי בכלכלה כי הדבר יגרם לשוק שחור בפער שבין המחיר המאולץ למחיר שהיה צריך להיות.

לידיעת השר כחלון וח"כ שפיר : כבר היום יש שוק של "דמי מפתח" בשכירות באזורים המבוקשים.

ולהסבר הכלכלי הפשוט.

מחירי השוק נקבעים במפגש הרצונות של הביקוש וההיצע. בנקודת המפגש יש הסכמה הן על המחיר והן כל הכמות ולכן היא נקראת נקודת שווי משקל.

ברור כי עליה בביקוש תגרור לעליה במחיר ובהתאם לאופי עקומת ההיצע ,לעליה בכמות הדירות המושכרות או לכל היותר כמות דירות תישאר קבועה. ברור כי מהצד השני ירידה בהיצע תגרור עלית מחירי השכירות והקטנת כמות הדירות המושכרות.

נניח שתכניתו של השר כחלון תעבור את כל הליכי החקיקה ויקבע כי אין להעלות את שכר הדירה 5 שנים גם בהתחלפות דיירים.

אם לא יהיה כל שינוי בביקוש (לא תהיה עליה בביקוש) הרי שהחקיקה לא תהיה רלוונטית. ממילא דמי השכירות היו נשארים זהים כביום החקיקה.

מאידך אם יהיה פיקוח (ע"י הלשנות רחמן ליצלן או אמצעי פיקוח אחרים) הרי הוא יחול על המשכירים בלבד ולא על השוכרים. במקרה זה כמות הדירות המושכרות תרד או במקרה הטוב תישאר קבועה. מאידך, ההפרש של שכ"ד שהיה אמור להיות עקב עלית הביקוש, לבין שכר הדירה  המפוקח ישמש כר פורה לעסקאות דמי מפתח, קרי שוק שחור בו ישתתפו רק השוכרים. לשוכר החדש, שישלם דמי מפתח שכאלה לא ישנה החוק דבר והוא ישלם שכירות גבוהה מזו שבפיקוח ואת ההפרש ישלשל, בכסף שחור, הדייר היוצא.

אם כך מה הועילו חכמים בתקנתם ?האם אין לשר יועצים מקצועיים שהיו אומרים לו את תוצאות מעשיו.

ויותר מכך, לפי ההיגיון הזה למה לא לפקח גם על מחירי הדירות בשוק ואולי אף להרחיב הפיקוח לכלל המוצרים במשק.

 

 
בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים